Ana Sayfa
letiim
S.S.S.
Detayl Arama
Hakkmzda
Forum
Nasl Alveri Yapabilirim
Telefonla Sipari
0 ürün

Sepetim
DANTEL VE EL RNLER
EV TEKSTL
MAKNA DANTEL
PKOCULARA ZEL
Bilgi Sayfalari
Haberler
Döviz Bilgileri
Anket
Sizce hangi rn pahal.
Yorumlar
NE OYASI VTRN TAKIMI
Dantelci TV

PULLU NAKILI SECCADE SET

Mesafeli Szlemeler Uygulama Esaslar Hakknda Ynetmelik

Ama

Madde 1- Bu Ynetmeliin amac, mesafeli szlemeler hakknda uygulama usul ve esaslarn dzenlemektir. 

Kapsam

Madde 2- Bu Ynetmelik, yazl, grsel ve elektronik ortamda veya dier iletiim aralar kullanlarak ve tketicilerle kar karya gelinmeksizin yaplan, maln veya hizmetin tketiciye annda veya sonradan teslimi veya ifas kararlatrlan szlemelere uygulanr.

Dayanak

Madde 3- Bu Ynetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayl Tketicinin Korunmas Hakknda Kanunun 31 inci ve bu Kanuna 4822 sayl Kanunla eklenen 9/A maddelerine dayanlarak hazrlanmtr. 

Tanmlar

Madde 4- Bu Ynetmeliin uygulanmasnda; 

a)   Bakanlk: Sanayi ve Ticaret Bakanln, 
b)   Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakann, 
c)   Mal: Al-verie konu olan tanr eyay, konut ve tatil amal tanmaz mallar ve elektronik ortamda kullanlmak zere hazrlanan yazlm, ses, grnt ve benzeri gayri maddi mallar, 
d)   Hizmet: Bir cret veya menfaat karlnda yaplan mal salama dndaki her trl faaliyeti,
e)   Satc: Kamu tzel kiileri de dahil olmak zere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamnda tketiciye mal sunan gerek veya tzel kiileri, 
f)   Salayc: Kamu tzel kiileri de dahil olmak zere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamnda tketiciye hizmet sunan gerek veya tzel kiileri, 
g)   Tketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amalarla edinen, kullanan veya yararlanan gerek ya da tzel kiiyi,
h)   Kredi veren: Mevzuatlar gerei tketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, zel finans kuruluu ve finansman irketlerini, 
)   Mesafeli Szleme: Yazl, grsel, telefon ve elektronik ortamda veya dier iletiim aralar kullanlarak ve tketicilerle kar karya gelinmeksizin yaplan ve maln veya hizmetin tketiciye annda veya sonradan teslimi veya ifas kararlatrlan szlemeleri, ifade eder.

n Bilgiler.

Madde 5- Mesafeli szlemenin akdinden nce aadaki bilgilerin tketiciye verilmesi zorunludur. 
a)   Satc veya salaycnn isim, unvan, ak adres, telefon ve varsa dier eriim bilgileri,
b)   Szleme konusu mal ya da hizmetin temel zellikleri, 
c)  
Szleme konusu mal ya da hizmetin tm vergiler dahil sat fiyat, 
d)   Satc veya salaycnn fiyat dahil tm vaatlerinin geerlilik sresi, 
e)   Tketicinin demelerinin nasl yaplacana dair bilgiler, 
f)   Teslimat ve ifann nasl yaplacana ve varsa buna ilikin masraflarn tutar ve kimin tarafndan karlanacana dair bilgiler, 
g)   Cayma hakk ve bu hakkn nasl kullanlacana dair bilgiler, 
h)   Tketiciye bir maliyeti varsa kullanlan iletiim yollarnn creti, 
)   Szleme konusu mal ya da hizmetin, teslim ve ifa tarihlerine ilikin program, 
j)   Tketicinin talep ve ikayetlerini iletebilecei satc veya salaycnn ak adres, telefon ve varsa dier eriim bilgileri.

n Bilgilerin Doruluunun Yazl Olarak Kantlanmas 

Madde 6- Tketici, n bilgileri doru ve eksiksiz olarak edindiini yazl olarak teyit etmedike szleme akdedilemez. Elektronik ortamda yaplan szlemelerde bu teyit ilemi yine elektronik ortamda yaplr. Tketici, mallar iin szleme konusu mal kendisine ulamadan, hizmetler iin de en ge szlemenin ifasndan nce n bilgileri ieren yazl onay almaldr. 

Szlemede Bulunmas Gereken artlar 

Madde 7- Mesafeli szlemenin yazl olarak yaplmas ve bu szlemenin bir nshasnn tketiciye verilmesi zorunludur. Szlemede; 
a)   Tketicinin, satc veya salaycnn isim, unvan, ak adres, telefon ve varsa dier eriim bilgileri, 
b)   Szlemenin dzenlendii tarih, 
c)   Maln veya hizmetin teslim veya ifa tarihi ve ekli, 
d)   Teslimat ve ifaya ilikin masraflarn tutar ve kimin tarafndan karlanacana dair bilgiler, 
e)   Szleme konusu maln veya hizmetin cinsi veya tr, miktar ve varsa marka ve modeli, 
f)   Maln veya hizmetin Trk Liras olarak vergiler dahil pein sat fiyat, 
g)   Vadeye gre faiz ile birlikte denecek Trk Liras olarak toplam sat fiyat,
h)   Faiz miktar, faizin hesapland yllk oran ve szlemede belirtilen faiz orannn yzde otuz fazlasn gememek zere gecikme faizi oran, 
)   Peinat tutar, 
j)   deme plan, 
k)   Borlunun temerrde dmesinin hukuki sonular, yer alr. 

Cayma Hakk

Madde 8- Tketici; mal satna ilikin mesafeli szlemelerde, teslim ald tarihten itibaren yedi gn ierisinde hibir hukuki ve cezai sorumluluk stlenmeksizin ve hibir gereke gstermeksizin mal reddederek szlemeden cayma hakkna sahiptir. Hizmet sunumuna ilikin mesafeli szlemelerde ise, bu sre szlemenin imzaland tarihte balar. Szlemede, hizmetin ifasnn 7 gnlk sre dolmadan yaplmas kararlatrlmsa, tketici ifann balayaca tarihe kadar cayma hakkn kullanabilir. Cayma hakknn kullanmndan kaynaklanan masraflar satc veya salaycya aittir. Elektronik ortamda annda ifa edilen hizmetler ve tketiciye annda teslim edilen mallara ilikin szlemeler cayma hakk ve kullanmna ilikin hkmlere tabi deildir. Maln teslimi szlemeye taraf olan tketici dnda bir kiiye yaplsa dahi tketici cayma hakkn kullanabilir. Bu durumda satc mal 9 uncu maddenin drdnc fkras hkm uyarnca nc kiiden teslim alr. Tketicinin zel istek ve talepleri uyarnca retilen veya zerinde deiiklik ya da ilaveler yaplarak kiiye zel hale getirilen mallarda tketici cayma hakkn kullanamaz. Ayrca tketici, nitelii itibariyle iade edilemeyecek, hzla bozulma veya son kullanma tarihi geme ihtimali olan mallar sz konusu olduunda cayma hakkn kullanamaz. Bu Ynetmeliin 6 nc ve 7 nci maddesindeki koullardan biri eksik olduu taktirde satc veya salayc en ge otuz gn ierisinde eksiklii giderir. Bu durumda 7 gnlk sre, sz konusu eksikliin giderildiine dair bilginin yazl olarak tketiciye ulatrld tarihten itibaren balar. Tketicinin dedii bedel ksmen veya tamamen satc veya salayc tarafndan ya da satc veya salayc ile kredi veren arasndaki anlamaya dayanlarak karlanyorsa, cayma hakknn kullanlmas halinde, kredi szlemesi de hibir tazminat veya cezai art tutarn deme ykmll sz konusu olmakszn kendiliinden sona erer. Ancak bunun iin, cayma bildiriminin kredi verene de yazl olarak iletilmesi gerekir. 

Satc ve Salaycnn Ykmll

Madde 9- Satc veya salayc tketicinin siparii kendisine ulatrd andan itibaren en ge otuz gn ierisinde edimini yerine getirmekle ykmldr. Bu sre tketiciye daha nceden yazl olarak bildirilmek kouluyla en fazla on gn uzatlabilir. Satc veya salayc, tketicinin cayma bildiriminin kendisine ulat tarihten itibaren on gn iinde alm olduu bedeli, kymetli evrak ve tketiciyi bor altna sokan her trl belgeyi iade etmekle, ayrca yirmi gn iinde de mal geri almakla ykmldr. Satc veya salayc mesafeli szleme konusu maln veya hizmetin tketiciye teslimi veya ifasndan nce szlemenin bir nshasn ve n bilgilerin teyidine ilikin yazl onayn bir nshasn tketicinin kendi el yazs ile imzalanmasn salayarak teslim eder. Uyumazlk halinde ispat klfeti satc ve salaycya aittir. Hakl bir sebebe dayanmak artyla satc veya salayc, szlemeden doan ifa ykmllnn sresi dolmadan ve szlemede belirtmesi artyla, tketiciye eit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir. Satc veya salayc, sipari konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkanszlatn ileri srerek, szleme konusu ykmllklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, szlemeden doan ifa ykmllnn sresi dolmadan tketiciye bildirir. demi olduu bedel ve bor altna sokan tm belgeleri 10 gn iinde tketiciye iade eder. 

Geri deme

Madde 10- Mesafeli szlemelerde, demenin kredi kart veya benzeri bir deme kart ile yaplmas halinde tketici, kartn kendi rzas dnda ve hukuka aykr biimde kullanld gerekesiyle deme ileminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kart karan kurulu itirazn kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gn iinde deme tutarn tketiciye iade eder. 

Kapsam D Szlemeler

Madde 11- Bu Ynetmelik hkmleri;
a)  
Banka, sigorta ile ilgili,
b)   Otomatik sat makineleri vastasyla akdedilen, 
c)   Halka ak jetonlu telefonlar vastasyla akdedilen, 
d)   Ak arttrma yolu ile akdedilen, 
e)   Gda, iecek ve gnlk tketim iin tketicinin evine veya iyerine dzenli olarak salanan mallarn tedariki ile ilgili, 
f)   Salaycnn stlendii, barnma, ulam, yemek tedariki, sportif ve kltrel faaliyetler ve elence hizmetlerini zel bir gnde veya srede tedarik etmesine ilikin hkmler ieren, szlemelere uygulanmaz. 

Yrrlk

Madde 12- Bu Ynetmelik 14/6/2003 tarihinde yrrle girer.

 Yrtme

Madde 13- Bu Ynetmelik hkmlerini Sanayi ve Ticaret Bakan yrtr.

Üye Giriþi
Kullanc Ad :
ifre :
E-Bülten Üyeliði

Çok Satanlar
1.
DANTEL EYZ SET
650.00 TL
2.
APLKE NAKILI KANAVE PKE TAK.
190.00 TL
3.
PULLU NAKILI SECCADE SET
65.00 TL
4.
DANTEL HAVLU-BOHA-SECCADE TAK
80.00 TL
5.
GL NAKILI DANTEL PKE TAKIMI
310.00 TL
Yeni Eklenenler
1.
DANTEL PKE TAKIMI - PULLU PAPATYA
350.00 TL
2.
YEMEKTEYZ SET
35.00 TL
3.
yatak rts gl
270.00 TL
4.
yatak rts
290.00 TL
5.
yatak rts isem
260.00 TL